Tel. : +420 777 934 513

Email: info@skillshockey.eu

IMG_0671