Individuální výuka

Individuální výuka je nejmodernější, nejefektivnější a
nejintenzivnější způsob trénování hráče v ledním hokeji. Tato metoda trénování se využívá ….